Công ty TNHH Cơ nhiệt điện lạnh Bách Khoa/ Nhà máy bia Sài Gòn – Kiên Giang

Cung cấp, lắp đặt hệ thống Cơ điện – M&E (hệ thống cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà, cấp thoát nước, điều hòa không khí, điện thoại, mạng ADSL, tivi và Camera giám sát) cho Nhà máy Bia Sài Gòn Kiên Giang

Cung cấp, lắp đặt hệ thống Cơ điện – M&E (hệ thống cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà, cấp thoát nước, điều hòa không khí, điện thoại, mạng ADSL, tivi và Camera giám sát) cho Nhà máy Bia Sài Gòn Kiên Giang
Cung cấp, lắp đặt hệ thống Cơ điện – M&E (hệ thống cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà, cấp thoát nước, điều hòa không khí, điện thoại, mạng ADSL, tivi và Camera giám sát) cho Nhà máy Bia Sài Gòn Kiên Giang
Cung cấp, lắp đặt hệ thống Cơ điện – M&E (hệ thống cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà, cấp thoát nước, điều hòa không khí, điện thoại, mạng ADSL, tivi và Camera giám sát) cho Nhà máy Bia Sài Gòn Kiên Giang
Cung cấp, lắp đặt hệ thống Cơ điện – M&E (hệ thống cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà, cấp thoát nước, điều hòa không khí, điện thoại, mạng ADSL, tivi và Camera giám sát) cho Nhà máy Bia Sài Gòn Kiên Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *