Nhà máy Bia Sài Gòn – Ninh Thuận

Cung cấp, lắp đặt hệ thống Cơ điện – M&E (hệ thống cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà, cấp thoát nước, điều hòa không khí, Camera giám sát, điện thoại, mạng ADSL, tivi) cho Nhà máy Bia Sài Gòn – Ninh Thuận

Cung cấp, lắp đặt hệ thống Cơ điện – M&E (hệ thống cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà, cấp thoát nước, điều hòa không khí, Camera giám sát, điện thoại, mạng ADSL, tivi) cho Nhà máy Bia Sài Gòn – Ninh Thuận
Cung cấp, lắp đặt hệ thống Cơ điện – M&E (hệ thống cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà, cấp thoát nước, điều hòa không khí, Camera giám sát, điện thoại, mạng ADSL, tivi) cho Nhà máy Bia Sài Gòn – Ninh Thuận
Cung cấp, lắp đặt hệ thống Cơ điện – M&E (hệ thống cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà, cấp thoát nước, điều hòa không khí, Camera giám sát, điện thoại, mạng ADSL, tivi) cho Nhà máy Bia Sài Gòn – Ninh Thuận
Cung cấp, lắp đặt hệ thống Cơ điện – M&E (hệ thống cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà, cấp thoát nước, điều hòa không khí, Camera giám sát, điện thoại, mạng ADSL, tivi) cho Nhà máy Bia Sài Gòn – Ninh Thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *